Ý nghĩa Logo

Logo có hình tròn biểu thị sự đoàn kết thống nhất từ lãnh đạo đến nhân viên toàn công ty, biểu thị sự đồng bộ, tròn vẹn tựa như vầng trăng rằm.

Ý nghĩa của chữ CL: Calapharco luôn lấy “Chất Lượng” sản phẩm, dịch vụ làm giá trị cốt lõi, thể hiện nguồn gốc, cội nguồn trên địa danh Cai Lậy.

Chữ CL còn biểu hiện sự quyết tâm của CBNV luôn cực lực, cố lên, cường lực, không cam lòng, biểu thị cương lĩnh sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của công ty là luôn kinh doanh có lãi, chăm lo đời sống đầy cao lương cho CBNV.

Chữ CL màu trắng biểu thị sự minh bạch, uy tín và độ tin cậy của thương hiệu.

Logo có nền màu xanh biểu thị vẻ đẹp đậm chắc, sâu thẳm và một tương lai phát triển bền vững.

Calapharco sẵn sàng hội nhập, ân cần họp tác với các đối tác trong, ngoài nước và luôn là đối tác đáng tin cậy.