Lịch sử hình thành

 • Tiền thân

  Công ty Cổ Phần Dược Phẩm CALAPHARCO là một cửa hàng trực thuộc Công ty Dược Phẩm Cấp II Tiền Giang.

 • Năm 1980

  Được thành lập công ty dược phẩm cấp III huyện Cai Lậy, thiếu trang thiết bị, yếu về kỹ thuật công nghệ và nhân lực.

 • Năm 1993

  Công ty được đổi tên thành Công ty Dược Phẩm Dược Liệu Tiền Giang trực thuộc Ban Tài Chính Tỉnh ủy.

 • Năm 2000

  Công ty được Bộ Y Tế cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp năm 2000 đánh dấu bước trưởng thành.

 • Năm 2001

  Công ty là một trong những đơn vị được UBND Tỉnh Tiền Giang chọn làm thí điểm trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và  tháng 1 năm 2001 Công ty cổ phần Dược Phẩm Calapharco chính thức hoạt động.